4 letras de Músicas de C-Quint: Baixar MP3, Significado, etc.

Conheça as 4 letras de músicas de C-Quint cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

 1. 1A Kan Nok Chai
  Thoe ploi mue chan thuk thi thi choe, na khao. Thoe ploi chan ngao we la thi khao, tho ma. We la chan phloe hen thoe khoi song, sai ta. Tham muean chan mai ru loei. Wa thoe la khao mi a rai. Yak tham...
 2. 2Chan di Mai Pho (Chai Mai)
  Pror chan bpen kae kon tee tam a-rai mai dai kwaam. Reu ter yang mai leum krai. Tee ao jai tuk wan dtae ter nan mai bpra-tap jai. Chan tam pit reu ngai ter. Bplian dtua eng tao-rai (ja tam a-rai pror...
 3. 3Khit Chao Chu
  Teung suay yahng nee gor mai mee sit mah jaung dtah. Chaup tum pen maung mah tum pen len pen len pai. Kae ngao yah dao wah chun na pen yahng ngai dai. Teung chun mai mee krai dtae gor yahk gor yahk yo...
 4. 4Play Girl
  Len mah mon gdtah gun yahng nun na mun sanook reu ngai. Loey mai tun dtung dtua tee ja yup yung chung jai yeah. Touch my body tee diao chun gor roo seuk. Tur yah tum hai chun kit leuk dai mai dai mai....
Promo