12 letras de Músicas de Burak Kut: Baixar MP3, Significado, etc.

Conheça as 12 letras de músicas de Burak Kut cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

 1. 1Aman
  Söz - Müzik: Fergan Mirkelam. Düzenleme: Feyyaz Kuruþ. Bu duyduðun bir þarký romantik. Hem sevgi dolu. Hem üzüntülüdür biraz. Sakýn kor...
 2. 2Bebeðim Bebegim
  Söz: Ercan Saatçi. Müzik: Ercan Saatçi - Ufuk Yýldýrým. Düzenleme: Ercan Saatçi - Ufuk Yýldýrým. Gözlerim tükendi bu akþam. N...
 3. 3Benimle Oynama
  Yalnýzlýklardan yoruldum usandým. Sensiz gecelerden sýkýldým bunaldým. Sýmsýký saran ateþi gözledim. O sýmsýcak bakan gözleri...
 4. 4Dön Artýk
  Bir ateþ düþtü yüreðime yanar giderim. Darabulutlara sarýlmýþ her yerim. Ne yerdeyim, ne gökte deli gibiyim. Akar gözyaþlarým, eriyor b...
 5. 5Duman Stü
  Bil ki sevgilim, sonu yoktur bu sevginin. Her þeyinle sen benim oldun ya sevgilim. Duy ki gerçeði yankýlansýn için için. Yeter ki iste sen ölürüm ben...
 6. 6Fidaným
  Ay sabit ben nerde. Güneþ batmýþ sen nerde. Kollarýna muhtacým. Hani verdiðin sözler. Umut baðladým sana. Biraz duygulansana. Hadi ne duruyosun gel. G...
 7. 7Gel Bana
  Birgün deniz ýþýl ýþýldý. Ve kýpýrtýsýz. Altýmýzda ýþýktan. Kumdan bir halý. O gün güneþ pý...
 8. 8Gün Batýmý
  Gün batýmý gibi kayboluverdin. Birden avucumda eridin. Sen daha dün beni çok seviyordun. Neden býrakýp gittin. Yanýp yanýp söndüm eskimiþ fe...
 9. 9Heyecanlýyým
  Bana baktýðýn an. Ateþler yakmadýn mý. Bin bir iþveyle sen. Sevdaya atmadýn mý. Ýþte seni sevmiþim. Sana gönül vermiþim. A&#x...
 10. 10Lgýným
  Ayaklarým yerlerden kesildi. Bulutlara uçurdu bakýþýn. Seviyorum demeyi özlerken. Çýkýverdin karþýma ansýzýn. Çýkmazlarda kay...
 11. 11Oyun Bozulmaz
  Yeter artýk allahým ateþe düþtüm belki bile bile. Zor akþamlar bunalýma girdim. Ýnsafsýz olma böyle seviyorum ölesiye. Yaklaþ gel ka&#x...
 12. 12Tek Are
  Kapanýr kapýlar. Açýlýr pencereler. Beklediðim kuþlar. Çok uzak yoldan döner. Bir haber alýrým yarimden içeri. Hem anam hem babam biçar...
Promo