Abdullah Papur

Abdullah Papur - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "a"

Conheça as 11 letras de músicas de Abdullah Papur cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Þu Yaylanýn Oylumuna

Þu yaylanýn oylumuna; Kuþlar konar yaylýmýna; Gel hakkýný helal eyle; Geldik yolun ayrýmýna; Penceresi kara boya; Kurban olum sizin köye; Sizin köyde bir güzel var; Saramadým doya doya; Keklik uçtu da...

Veja a letra completa da música Þu Yaylanýn Oylumuna


2. Ahu Gözlüm (gel De)

Ahu gözlüm yoksa ayrýlýk mý var; Bir daha konuþak biz bize gel de; Gene gurbet ile hasretlik mi var; Son olsun oturak diz dize gel de; Sen orada ben burada duramam; Engeller arada murat alamam; Aylar ...

Veja a letra completa da música Ahu Gözlüm (gel De)


3. Ben Olsam (bahar Ayý Geldi)

Bahar ayý geldi karlar eridi; Derelerin coþan seli ben olsam; Aðaçlar yeþermiþ çiçekler açmýþ; Yeþeren yapraðýn dalý ben olsam; Yayladan erimiþ kar ile buzlar; Göllerden uçmuþ yar turnalar kazlar; Diz...

Veja a letra completa da música Ben Olsam (bahar Ayý Geldi)


4. Daðlar (boranýn Kýþý)

Boranýn kýþýna kalmayan daðlar; Baþýndan eksilmez dumanýn senin; Eser ürüzgarýn sularýn çaðlar; Birgün kurur elbet sellerin senin; Viran olur yaylalarýn yurtlarýn; Bozkýr olur yamaçlarýn sýrtlarýn; Bö...

Veja a letra completa da música Daðlar (boranýn Kýþý)


5. Duru Cevher Satýyorum

Duru cevher satýyorum; Parasýzdýr al sevdiðim; Mektup ile selam olmaz; Az beriye gel sevdiðim; Selimiz aþkýn seli mi; Gönlümüz sevda yolu mu; Kadehimiz mey dolu mu; Biraz bana sal sevdiðim; Dökülecek ...

Veja a letra completa da música Duru Cevher Satýyorum


6. Haber Gözler Gözlerim

Dost elinden giden seher yelleri; Bir hayýrlý haber gözler gözlerim; Cana hasret düþtü sabrým kalmadý; Bir hayýrlý haber gözler gözlerim; Mecnun gibi dolanýrým çöllerde; Gönlüm hasret çeker gözüm yoll...

Veja a letra completa da música Haber Gözler Gözlerim


7. Hakir Görme (hoca)

Sen ademi hakir görme; Adem hürdür nurdur hoca; Bu dünyaya gelen herkes; Hak yanýnda birdir hoca; Kimde ne var kimse bilmez; Evvel ölen sonra ölmez; Aþikar etmeye gelmez; Bu konumuz sýrdýr hoca; Þu ad...

Veja a letra completa da música Hakir Görme (hoca)


8. Karlý Daðlar Gibi Senin Baþýndan

Karlý daðlar gibi senin baþýndan; Kalkmasýn hiç kör dumanýn sevdiðim; Sevda boranýndan sevda kýþýndan; Solsun çiçeklerin gülün sevdiðim; Poyraza bakýyor yarin kapýsý; Yarim orta boylu krem kutusu; Sen...

Veja a letra completa da música Karlý Daðlar Gibi Senin Baþýndan


9. Tutuldum (bu Yýllýk da Gidemedim)

Bu yýllýk da gidemedim sýlaya; Zalim gurbet elde kýþa tutuldum; Derdinle baþýmý koydum belaya; Hasretlik baðrýmda taþa tutuldum; Yara aldým güzellerin kaçýndan; Usandým da gerdanýndan saçýndan; Geçti ...

Veja a letra completa da música Tutuldum (bu Yýllýk da Gidemedim)


10. Yarim Uyanmaz (gaflet Uykusu)

Gaflet uykusuna dalmýþ gidiyor; Seslerim saz ile yarim uyanmaz; Perihan gözlerin güle benziyor; Seslerim saz ile yarim uyanmaz; Uzundu usuldu endamý boyu; Yuvarlak gözleri yanaklar sarý; Konuþur dille...

Veja a letra completa da música Yarim Uyanmaz (gaflet Uykusu)


11. Yayla Zamaný (yine Bahar Geldi)

Yine bahar geldi yayla zamaný; Yürüdü de bizim yurtlar yürüdü; Üçlerin baþýný kaplamýþ duman; Varýdý da lale sümbül varýdý; O yar bugün göçmüþ farkedemedim; Bu sevdayý baþta garkedemedim; Boþ kalmýþ b...

Veja a letra completa da música Yayla Zamaný (yine Bahar Geldi)


Amazon Music Unlimited