Abband

Abband - Letras de Músicas

< Artistas iniciados com "a"

Conheça as 11 letras de músicas de Abband cadastradas no nosso site. Clique em cada uma delas para acessar detalhes diversos.

Amazon Music Unlimited

1. Bìž Se Bodnout

Šmíruje v pøízemí; a ošklivì se nudí; kdo není v dùchodu; ten pohoršení budí; Jak starej estébák; civí ze svýho okna; na všechny donáší; ta jedovatá kvokna; Bìž se bodnout; øíkám ti, bìž se bodnout; b...

Veja a letra completa da música Bìž Se Bodnout


2. Budeme Rejdit

Vždycky to zaèíná tak vláènì a nevinnì; duši mám v chromu a kùži v kùži povinnì; rock je mi v patách, Mr. Roll mì nemine; a vùbec netuším, co zpívá nìjakej Eminem; Široký gumy, šátek s lebkou do èela;...

Veja a letra completa da música Budeme Rejdit


3. Džihád

Hoøkej svìt - všechno je v nìm jinak; hoøkej svìt - èípak je to vina; hoøkej svìt - nadìji ti berou; ze dvou zel menší nevyberou; Tøetí svìt - umírá teï hlady; tøetí svìt - nezajímaj rady; tøetí svìt ...

Veja a letra completa da música Džihád


4. Ètyøi Jezdci

Dívej, jak z oblakù se blíží; hnáni tím, jaký lidi jsou; dívej, jak z oblakù se blíží; hnáni apokalypsou; Válku, hlad, smrt a mor; ètyøi jezdci pøiváží; válka, hlad, smrt a mor; koneèný øešení; V bouø...

Veja a letra completa da música Ètyøi Jezdci


5. Hledám

Hledám si místo na slunci; hledám; až nìkde na konci; øekli mi odpùrci; z èeho se vykoupit mám; Už to bylo stejný; už to bylo zøejmý; na hrobì lásky dávno shoøely svíèky; Možná, že si troufám; jestli ...

Veja a letra completa da música Hledám


6. Hrací Kostka

Obèas mi pøijde, že jsem jako hrací kostka; zatínám zuby, v duchu poèítám si do sta; život se mnou tøese, zkouší obrušovat hrany; když se mnou hází, ví, že mám to spoèítaný; A ze všech èísel málo dává...

Veja a letra completa da música Hrací Kostka


7. Když Po Tobì Jdou

Jen koukej platit; a hlídat, abys nezapomnìl; pokutu ztratit; to radši by si vrahem bejt mìl; Pøijde exekutor; horší než inkvizitor; mùžeš bejt gladiátor; vypne ti radiátor; pro pár korun; vydanej pro...

Veja a letra completa da música Když Po Tobì Jdou


8. Ledová Pláò

Kráèíš plání ledovou; kráèíš prázdnou krajinou; Jen bílej sníh; v stopách se ptá; kam mùžes jít; kde køíž ti má zvednout; Kráèíš plání ledovou; kráèíš prázdnou krajinou; Mrznoucí dech tvou vùli krátí;...

Veja a letra completa da música Ledová Pláò


9. Nech Si To Projít Hlavou

Jsi pán svýho života; jsi pán toho, co dìláš; jsi pán svýho osudu; jsi pán duše i tìla; Šílený myšlenky šílený; zkoušejí; dohnat tì k zbláznìní; Jsi pán svýho života; jsi pán svojí volby; jsi pán svýh...

Veja a letra completa da música Nech Si To Projít Hlavou


10. Sukuba

Pøichází démon; a právì pøijal na sebe; podobu nádherné ženy; splní pøání; skrytá do temných koutù; Pøichází démon; a právì pøijal na sebe; podobu nádherné ženy; démon už ví; co to s tebou udìlá; Suku...

Veja a letra completa da música Sukuba


11. Zùstaò Se Mnou

Pro blonïatý vlasy; pro tvý dlouhý øasy; žít mi chutná; Brzy pøijdu domù; a koupím kytku k tomu; nebuï smutná; V lásce nìkdy chcem být o krok dál; pøitom na zkušenou; se vydáváme sami; Mám nìkdy pochy...

Veja a letra completa da música Zùstaò Se Mnou


Amazon Music Unlimited